functionname
SpokespersonYamaguchi, Takayuki
Deputy SpokespersonLitvinov, Yuri
Project ManagerWeick, Helmut